Home

Psykiater Online

Psychiatrist and specialist in substance abuse and addiction medicine - is a completely private clinic located in the ski center near Jernbanetorget, Ski Storsenter and the bus terminal

.

Latest from the Blog

Diagnostisering og behandling av psykotiske lidelser i sent liv

Det er psykiatriske lidelser som resulterer i at en persons personlighet blir sterkt forvirret, noe som får dem til å miste kontakten med virkeligheten. Personer med psykose er usikre på hva som er ekte og hva som ikke er det; de opplever hallusinasjoner, vrangforestillinger, merkelig oppførsel og usammenhengende tale. Folk som oppfører seg på denneContinue reading “Diagnostisering og behandling av psykotiske lidelser i sent liv”

Kan kognitiv atferdsterapi hjelpe bipolar lidelse?

Bipolare pasienter kan oppleve at psykoterapi er utmerket og nyttig, men det brukes vanligvis bare sammen med medisiner som en del av en ikke-medisinsk behandling. Unipolar depresjon, derimot, kan behandles vellykket med psykoterapi alene i de fleste tilfeller. En sykdom diagnostisert som depressiv kan skyldes både fysiske og psykologiske faktorer, som begge har komplekse ogContinue reading “Kan kognitiv atferdsterapi hjelpe bipolar lidelse?”

Get new content delivered directly to your inbox.

Create your website with WordPress.com
Get started